Författare: Olivia Lindquist

Pengar och miniräknare på telefon för att räkna ut lön
Lagar & regler

Räkna ut lön efter skatt

I Sverige har vi ett skattesystem som innebär att en procentuell del av din lön kommer gå till samhällsutgifter. Skatten finansierar bland annat vår utbildning

Läs mer »