Sikte mot chefskap

Image

Långa arbetstider och ensamheten på toppen är inget som skrämmer unga akademiker. Allt fler vill bli chef och karriärcoachen Nina Jansdotter visar hur du når det målet.Varannan ung akademiker som arbetat ett par år vill ha en chefspost inom den närmaste tiden, enligt en undersökning från Jusek. Siffran visar på en attitydförändring som skett de senaste tre åren, menar Nina Jansdotter, karriärcoach och författare.

– En period fanns det en oro inom näringslivet för att det var för få unga som visade intresse för att bli chef, men nu finns både ledarpotential och vilja. Det är positivt.

Nina Jansdotter tror att det växande intresset för chefskap handlar om ökad individualism i samhället och om att de yngre på arbetsmarknaden vill ha möjlighet att styra över sin situation på jobbet. 

– De vill kunna driva egna projekt och visioner. Lönen är en annan faktor som ökat i betydelse på senare år för unga akademiker.

Hur ska man då göra nå en chefsposition? Här är Nina Jansdotters råd:

• Sätt upp ett tydligt mål för vad du vill uppnå. 

• Prata med någon av dina chefer och berätta om ditt mål. Undersök läget, finns det någon öppning de närmaste åren? Om du har en chef som är osäker och rädd om sin position är det inte honom du ska prata med i första hand. Sök dig till chefer som är villiga att hjälpa dig. Skaffa dig en mentor eller annat bollplank.

• Tala om att du är intresserad av att gå på en ledarskapsutbildning. Om inte ditt företag vill investera i en sådan är det väl värt att göra det själv. 

• Rör dig i sammanhang, till exempel ledarskapskonferenser, där det finns chefer som du kan lära dig av och knyta kontakter med. 

• Se till att inte vara en tyst presterare. Håll dig framme och synliggör dina resultat, till exempel vid utvecklingssamtal och löneförhandlingar. Sitt inte tyst och hoppas på att någon ska se att du är duktig. Ta plats, ta upp dina idéer på möten, visa att du finns!

• Ha inte för vassa armbågar. Då skapar du fiender som ser dig som ett hot som ska elimineras. Ledarskap handlar om att vara lyhörd för andra människor och att man kan kommunicera. Om man är för ensam går det inte att göra karriär.