Statliga jobb

Det finns gott om möjligheter inom staten för den som söker intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

Från vägar till museer

Staten ansvarar för centrala samhällsfunktioner som försvar, domstolar, kriminalvård, skatteverk, polis och tull. Av stor betydelse är även att vi har en bra infrastruktur. Det är sådant man sysslar man på Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket.

Många statliga arbeten återfinns inom omsorg och utbildning. På Socialstyrelsen sammanställer man kunskap om socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Man utfärdar föreskrifter och ser till att det praktiska arbetet ute på sjukhus och socialkontor sker på ett bra sätt. Motsvarande uppgifter för skolan har Skolverket.

På utbildningsområdet finns dessutom högskolor och universitet och inom Vetenskapsrådet stödjer man utvecklingen av svensk grundforskning. Till det statliga området hör även de flesta museer samt Kungliga biblioteket. 

Staten finns även i kommunerna

En del kanske tror att alla statligt anställda jobbar i Stockholm. Så är det verkligen inte; det finns myndigheter på många platser i landet. Dessutom ingår länsstyrelserna i den statliga verksamheten. 

Förutom att se till att länet utvecklas ansvarar länsstyrelserna för till exempel civilförsvaret och räddningstjänsten, livsmedelkontroll och djurskydd samt bostadsfinansiering och naturvård. 

Ännu närmare medborgarna är de statligt anställda som jobbar på polisstationer, arbetsförmedlingar och försäkringskassor ute i landets kommuner.

Teknik och ekonomi

Staten är djupt involverad inom områden som har med miljö, teknik och jordbruk att göra. Det gäller allt från Gentekniknämnden till Rymdstyrelsen och Statens kärnkraftinspektion. Stödet till fattiga länder sköts av biståndsmyndigheten Sida.

På det ekonomiska området kontrollerar Konkurrensverket att företagen följer konkurrenslagen, medan Finansinspektionen övervakar banker, försäkringsbolag och aktiehandeln. Även AP-fonderna ingår i den statliga sektorn; deras uppgift är att förvalta de pengar som ska användas till våra pensioner i framtiden. 

Inom den uppdragsbaserade verksamheten hittar vi till exempel SMHI och Statistiska centralbyrån. Här finns också Försvarets materialverk samt Exportkreditnämnden, som ska hjälpa svenska företag som planerar att göra affärer i länder långt hemifrån. 

Även staten förändras

Statens behov av personal påverkas av samhällsutvecklingen. Det finns till exempel anledning att räkna med att fler statliga jobb inriktas mot klimat- och miljöfrågor. Därmed ökar efterfrågan på civilingenjörer och biologer.

Förändrade omvärldskrav gör också att statliga verksamheter i allt större utsträckning har internationella kontakter, inte minst inom EU. Det betyder att det finns goda möjligheter för den som vill prova på att jobba utomlands. 

En annan trend är att andelen kvinnor i statlig tjänst ökar. Det beror på att kvinnor generellt sett är mer välutbildade än män och att staten är den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildade. 

Inom den statliga sektorn står man inför en omfattande generationsväxling på grund av stora pensionsavgångar. Det handlar om upp emot 60 000 personer som behöver ersättas de närmaste åren. Flertalet är kvalificerade arbeten med krav på högre utbildning, vilket öppnar upp för goda karriärmöjligheter.

VILL NI SYNAS HÄR?

Kontakta oss på info@sommarjobb.se för info.

Fler branscher & yrken

Arkitekt

En arkitekt ritar byggnader av olika slag. Det kan vara allt från villor och lägenheter till simhallar och kontor. I arbetet ingår både att kunna

Läs mer »

Flygledare

Som flygledare håller man kontakt med piloterna och ger dem instruktioner och tillstånd för start och landning. Huvuduppgift är att vägleda flygplanen genom luftrummet på

Läs mer »

Gruvarbetare

Gruvindustrin har förändrats till att bli en högteknologisk bransch och att vara gruvarbetare är därför inte längre ett tungt arbete på samma sätt som det

Läs mer »

Kock

Även om en hel del rutinuppgifter, som att hacka grönsaker, ingår i yrket så är kock ett skapande arbete där man måste vara intresserad av

Läs mer »

Läkare

Läkare spelar en central roll inom sjukvården. Jobbet kräver en förmåga att kombinera medicinska kunskaper med mänsklig förståelse.Man kan ha många olika arbetsuppgifter och befattningar

Läs mer »

Psykolog

Som psykolog möter man människor som har det svårt i livet på olika sätt. Man måste vara intresserad av andra människor och deras psykologiska utveckling

Läs mer »

Statliga jobb

Det finns gott om möjligheter inom staten för den som söker intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Från vägar till museer Staten ansvarar för centrala samhällsfunktioner som

Läs mer »