Intervjufrågor att öva på.

Image

Här har vi knåpat ihop några frågor som kan tänkas dyka upp på din anställningsintervju. Be dina vänner, bekanta och familjemedlemmar intervjua dig som träning. Alla frågor dyker säkert inte upp, de kan komma i variationer och intervjuaren kan ställa helt andra frågor. Se dem helt enkelt som ett verktyg att lära känna dig själv, ditt CV och din nya arbetsgivare.

Du själv
 Hur skulle du beskriva dig själv?
 När trivs du som bäst.
 Vad tycker du att du är bra på (dina styrkor)? 
 Vad kan du bli bättre på (dina svagheter)?
 Hur tror du att din handledare skulle beskriva dig? 
 Vad motiverar dig att göra det lilla extra på ett projekt eller arbete? 
 Vilken typ av kompetens har du fått från praktik eller deltidsarbete?
 Hur föredrar du att arbeta med människor? Vill du helst arbeta ensam eller i grupp? 
 Har du någonsin arbetat i ett grupprojekt där det fanns svårigheter? Kunde ni lösa problemen? Hur?
 Hur fungerar du som ledare? Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
 Hur anpassar du dig till nya situationer? 
 Vilket är viktigast: kreativitet eller effektivitet? Varför? 

Studier
 Vad studerar du?
 Varför valde du just denna utbildning – och är du nöjd med valet? 
 Kommer du att fortsätta plugga? Vad? Varför just dessa kurser/denna inriktning?
 Vilka resultat har gett dig mest tillfredsställelse – och varför?
 Hur har det gått för dig, hur ser dina betyg ut? Är du nöjd med det?
 Hur tycker du att du fungerar under press?
 Tror du dina studier har förändrat dig som person? Om ja, hur? 
 Hur tror du att dina studier förberett dig för din karriär?
 Beskriv ett av de största misstag du gjort i skolan. Vad lärde du dig från det?

Vad vill du?
 Vad skulle du helst vilja arbeta med i framtiden? 
 Har du några speciella mål som du vill uppnå? På kort sikt, på längre sikt?
 Vad är viktigt för dig när det gäller arbete? 
Fundera på t ex: 
 vilken typ av arbetsuppgifter vill du hålla på med…
 villkor som är viktiga för dig (arbetstider, möjlighet att resa, kunna jobba hemifrån…)
 typ av arbetsplats/företag du vill arbeta inom…
 människor du vill arbeta med/möta i ditt jobb…
 vad vill du tjäna, hur viktig är lönen för dig…

Om jobbet du söker
 Vad vet du om vårt företag? 
 Vilka av våra produkter eller tjänster intresserar dig mest? 
 Känner du till våra konkurrenter? 
 Är du villig att resa till jobbet? Att resa i jobbet? Att arbeta obekväma tider?
 Har du körkort?
 Hur tycker du att en bra chef ska vara?
 Vad tror du är viktigt för att göra ett bra jobb/vara framgångsrik hos oss?
 Varför tror du att du passar för det här jobbet?
 På vilket sätt kan du bidra till vårt företag? 
 Överväger du några andra jobb/företag?
 Varför ska jag anställa dig?