Gruvarbetare

Gruvindustrin har förändrats till att bli en högteknologisk bransch och att vara gruvarbetare är därför inte längre ett tungt arbete på samma sätt som det var tidigare. Numera behöver man snarare personer som är duktiga på att köra maskiner via dator och joystick än som är starka med släggan.Vid större gruvor är personalen ofta specialiserad på vissa arbetsuppgifter medan det i mindre gruvor är vanligt att man arbetar med flera moment. Borra, ladda, spränga, förstärka berg samt lasta och transportera malm är viktiga delar i arbetet som utförs med hjälp av olika maskiner. Den mesta gruvbrytningen sker idag från produktionscentraler under jord där operatörer sitter och fjärrstyr maskiner och tåg nere i gruvan.

Du bör vara intresserad av teknik och kunna tänka dig att arbeta i en annorlunda miljö. Dessutom bör du vara villig att bosätta dig i norra Sverige, då de flesta gruvarbetsplatserna i landet finns i Norrbotten, Västerbotten och i Bergslagen. Gott omdöme och säkerhetstänkande är viktiga egenskaper. Du bör inte bli gruvarbetare som arbetar i det underjordiska schaktet, vilket är en dammig miljö, om du har astmatiska eller allergiska besvär.

Gruvarbetare utbildas internt inom företagen. I Filipstad finns det en gymnasieinriktning av Byggprogrammet där det tredje året har inriktning bergteknik. Den tekniska utvecklingen har även medfört ett ökat behov av bland annat ingenjörer och IT-tekniker på gruvarbetsplatserna. Civilingenjörsprogrammet inom väg- och vattenbyggnad på Luleå Tekniska universitet erbjuder inriktningen Jord och Berg för den som är intresserad av gruvindustrin.

Många nya gruvor planeras i Sverige vilket betyder att behovet av att rekrytera gruv-, berg- och stenarbetare kommer att öka de kommande tio åren.

VILL NI SYNAS HÄR?

Kontakta oss på info@sommarjobb.se för info.

Fler branscher & yrken

Arkitekt

En arkitekt ritar byggnader av olika slag. Det kan vara allt från villor och lägenheter till simhallar och kontor. I arbetet ingår både att kunna

Läs mer »

Flygledare

Som flygledare håller man kontakt med piloterna och ger dem instruktioner och tillstånd för start och landning. Huvuduppgift är att vägleda flygplanen genom luftrummet på

Läs mer »

Gruvarbetare

Gruvindustrin har förändrats till att bli en högteknologisk bransch och att vara gruvarbetare är därför inte längre ett tungt arbete på samma sätt som det

Läs mer »

Kock

Även om en hel del rutinuppgifter, som att hacka grönsaker, ingår i yrket så är kock ett skapande arbete där man måste vara intresserad av

Läs mer »

Läkare

Läkare spelar en central roll inom sjukvården. Jobbet kräver en förmåga att kombinera medicinska kunskaper med mänsklig förståelse.Man kan ha många olika arbetsuppgifter och befattningar

Läs mer »

Psykolog

Som psykolog möter man människor som har det svårt i livet på olika sätt. Man måste vara intresserad av andra människor och deras psykologiska utveckling

Läs mer »

Statliga jobb

Det finns gott om möjligheter inom staten för den som söker intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Från vägar till museer Staten ansvarar för centrala samhällsfunktioner som

Läs mer »