Gruvarbetare

Image

Gruvindustrin har förändrats till att bli en högteknologisk bransch och att vara gruvarbetare är därför inte längre ett tungt arbete på samma sätt som det var tidigare. Numera behöver man snarare personer som är duktiga på att köra maskiner via dator och joystick än som är starka med släggan.Vid större gruvor är personalen ofta specialiserad på vissa arbetsuppgifter medan det i mindre gruvor är vanligt att man arbetar med flera moment. Borra, ladda, spränga, förstärka berg samt lasta och transportera malm är viktiga delar i arbetet som utförs med hjälp av olika maskiner. Den mesta gruvbrytningen sker idag från produktionscentraler under jord där operatörer sitter och fjärrstyr maskiner och tåg nere i gruvan.

Du bör vara intresserad av teknik och kunna tänka dig att arbeta i en annorlunda miljö. Dessutom bör du vara villig att bosätta dig i norra Sverige, då de flesta gruvarbetsplatserna i landet finns i Norrbotten, Västerbotten och i Bergslagen. Gott omdöme och säkerhetstänkande är viktiga egenskaper. Du bör inte bli gruvarbetare som arbetar i det underjordiska schaktet, vilket är en dammig miljö, om du har astmatiska eller allergiska besvär.

Gruvarbetare utbildas internt inom företagen. I Filipstad finns det en gymnasieinriktning av Byggprogrammet där det tredje året har inriktning bergteknik. Den tekniska utvecklingen har även medfört ett ökat behov av bland annat ingenjörer och IT-tekniker på gruvarbetsplatserna. Civilingenjörsprogrammet inom väg- och vattenbyggnad på Luleå Tekniska universitet erbjuder inriktningen Jord och Berg för den som är intresserad av gruvindustrin.

Många nya gruvor planeras i Sverige vilket betyder att behovet av att rekrytera gruv-, berg- och stenarbetare kommer att öka de kommande tio åren.