Framtidsyrken

Funderar du över vilken utbildning du ska välja? Då kan det vara en bra idé att sätta sig in i hur arbetsmarknaden för olika yrken kommer att se ut om fem år.Varje år ger Saco ut rapporten ”Framtidsutsikter”, där man tittar på vilka yrken som kommer ha störst brist på arbetskraft i framtiden.

– ”Framtidsutsikter” handlar om chansen att få jobb. Det är förstås en viktig aspekt när man ska bestämma sig för vilken utbildning man ska välja, men inte den enda. Därför är vi noga med att poängtera att det inte är ett facit på vad som är ett bra eller dåligt val. Att det kommer att bli brist på arbetskraft inom vissa yrken kan bero på att löner, villkor eller andra förhållanden är så dåliga att folk söker sig bort från den branschen. Bristen kan vara en signal på att någonting är fel, säger Ossian Wennström, utredare vid Saco.

Fem år är en lång tid i arbetsmarknadssammanhang och mycket kan förändras. Ändå kan rapporten vara en hjälp för den som funderar på vilket val han eller hon ska göra. 

– Vi tittar på hur många som kommer in i ett yrke och hur många som lämnar det. För vissa yrkesgrupper blir det snabba förändringar. Om en årskull är väldigt liten kan det till exempel direkt påverka behovet av lärare. Men inom de flesta yrkesgrupperna sker förändringarna långsamt. 

Ossian Wennström betonar att rapporten inte ska fungera som enda vägvisaren när man gör sitt val. 

– Men det viktiga är att den som funderar på att bli arkeolog ska vara medveten om hur det ser ut. Man ska inte plötsligt komma ut på en arbetsmarknad och upptäcka att den ser helt annorlunda ut än man väntat sig. Samtidigt är utbildningsvalet var och ens egen sak. 

Yrken med liten konkurrens

Med liten konkurrens menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade och att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda. 

Arbetsmiljöingenjör
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Datavetare
Djursjukskötare
Fysioterapeut
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare F–3 och 4–6
Matematiker och statistiker
Officer
Optiker
Planeringsarkitekt
Receptarie
Skolledare
Socionom
Speciallärare och specialpedagog
Tandhygienist
Yrkeslärare i gymnasieskolan
Ämneslärare 7–9 och gymnasieskolan

Yrken i balans

Med balans menas att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och att det kommer att finns ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Möjligheterna att få jobb kommer därmed att vara goda. 

Agronom och lantmästare 
Apotekare 
Arbetsförmedlare 
Bibliotekarie 
Biomedicinare 
Brandingenjör 
Civilekonom och ekonom 
Civilingenjör
Dietist och nutritionist
Fysiker och sjukhusfysiker 
Geovetare 
Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör 
Högskoleingenjör 
Jurist 
Jägmästare och skogsmästare 
Kiropraktor 
Landskapsarkitekt 
Logoped 
Läkare 
Psykolog 
Studie- och yrkesvägledare 
Systemvetare 
Tandläkare 
Veterinär

Yrken med stor konkurrens

Med stor konkurrens menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler utbildade än det kommer att finnas jobb. Det kan därmed vara svårt att få jobb och än svårare att få en varaktig tjänst och relevanta arbetsuppgifter. Överskott innebär vanligen risk för arbetslöshet. 

Beteendevetare 
Biolog och miljövetare 
Hälsovetare 
Kommunikationsyrken 
Musei- och kulturmiljöyrken 
Personalvetare 
Samhällsvetare

Ladda ner rapporten här

VILL NI SYNAS HÄR?

Kontakta oss på info@sommarjobb.se för info.

Fler guider

Att ta steget utomlands

En snabb startlista för en utlandsvistelse med fokus på sommarjobb:OK, du har tagit beslutet. Den här sommaren ska du utomlands och du ska arbeta.Det enda

Läs mer »

Don efter person

Vi har satt ihop en liten lista på olika jobb som passar tonåringar som är tillräckligt gamla för att få söka ett ”riktigt jobb”.Vilka sommarjobb

Läs mer »

Få fart på karriären

Fyra tips om karriärplanering.Hur ska man tänka när man fått sitt första jobb efter examen?Skaffa dig erfarenheter, lär dig nya saker och ta egna initiativ.

Läs mer »

Förhandlingsskola

Lönesamtalet är en viktig del i lönesättningen för många anställda. Genom lönesamtalsmodellen blir kopplingen mellan lön och ansvar, kompetens och prestation tydligare. Förbered samtalet noga

Läs mer »

Framtidsyrken

Funderar du över vilken utbildning du ska välja? Då kan det vara en bra idé att sätta sig in i hur arbetsmarknaden för olika yrken

Läs mer »

Peptalk!

Lite peptalk innan din intervju skadar aldrig. • Du är på intervju eftersom arbetsgivaren är intresserad av dig. Det är inte för att någon tycker synd

Läs mer »

Så fixar du sommarjobbet

Låt inte jakten på sysselsättning inför sommaren skrämma dig. Ett sommarjobb är en möjlighet att tjäna pengar och få värdefull arbetserfarenhet. Samtidigt får du en

Läs mer »

Sikte mot chefskap

Långa arbetstider och ensamheten på toppen är inget som skrämmer unga akademiker. Allt fler vill bli chef och karriärcoachen Nina Jansdotter visar hur du når

Läs mer »

Studentporträtt

Två studenter vid Lunds Universitet berättar om sina erfarenheter av sommarjobb. Namn: Emma JärvfeltÅlder: 20Utbildning: Ekonomie kandidatprogrammet vid Lunds Universitet Vad är ditt drömjobb?Svårt att säga idag, men

Läs mer »

Svensk i Norge

Från början var det pengarna som lockade Oscar Reuterwall till Oslo. Nu är det vännerna och gemenskapen bland svenskarna som håller honom kvar. – Här

Läs mer »