Förhandlingsskola

Image

Lönesamtalet är en viktig del i lönesättningen för många anställda. Genom lönesamtalsmodellen blir kopplingen mellan lön och ansvar, kompetens och prestation tydligare. Förbered samtalet noga – det lönar sig!Inför samtalet

* Kartlägg din arbetsinsats
Sammanställ konkreta bidrag till verksamheten.

* Hur utvecklas du och arbetsuppgifterna?
Ökad kompetens, nya arbetsuppgifter, mer ansvar ska påverka lönen.

* Hur är ditt löneläge?
Se lönestatistik hos till exempel Jusek.

* Sätt upp ditt lönemål
Du ska kunna ge din arbetsgivare ett förslag på ny lön ifall frågan kommer upp.

Under samtalet

* Vad har du gjort under året?
Redogör för dina prestationer, hur du har bidragit till verksamheten samt hur din roll har utvecklats. 

* Hur kommer din roll att utvecklas?
Hur vill du utvecklas? Områden där du vill ta ökat ansvar? Områden som du vill släppa? 

* Ditt lönekrav?
Vad är en marknadsmässig lön för ditt jobb?

Efter samtalet

* Utvärdera samtalet
Har du uppnått målet? Om inte, varför? Vilka argument har din chef fört fram som talar mot dina krav? Vad finns utöver lönen att värdesätta?

* Utvärdera din situation
Hur är din utveckling på sikt? Utvecklar du fortfarande din kompetens? Ligger befordran eller projektledarskap i sikte? Trivs du med jobbet och dina kollegor?